สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

Legris #3175 12 13 ข้อต่อลมตรง เกลียวนอก ขนาด 12 มม. เกลียว 1/4" (BSPT)

legris_3175


จำนวนตัวอักษรที่ใช้ไป: