สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

Legris #3199 06 10 ข้อต่อลมงอ เกลียวนอก ขนาด 6 มม. เกลียว 1/8" (BSPP)จำนวนตัวอักษรที่ใช้ไป: